مکان برگزاری: گرگان- میدان ولیعصر- خیابان شهید نامجو- نبش نامجو 8 - اتاق بازرگانی گرگان

بالا