قوانین امور گمرکی و ترخیص کالا
محل برگزاری: خیابان شهید نامجو (دوم لشگر) - اتاق بازرگانی گرگان
سمینار قوانین و مقررات کار - شرایط و قراردادهای کار
محل برگزاری: خیابان شهید نامجو (دوم لشگر) - اتاق بازرگانی گرگان
سمینار آموزشی مدیریت بحران و ایمن سازی با تأکید بر صنعت و معدن
محل برگزاری: خیابان شهید نامجو (دوم لشگر) - اتاق بازرگانی گرگان
آموزش اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکوترمز)
آدرس محل برگزاری: خیابان شهید نامجو (دوم لشگر) -اتاق بازرگانی گرگان
دوره عمومی آموزش داوری - دوره سوم - قلمرو حمایت از و نظارت قضایی بر آراء داوری
مکان برگزاری: خیابان شهید نامجو (دوم لشگر) - اتاق بازرگانی گرگان

معرفی مرکز آموزش

معرفی مرکزآموزش

مقالات

دسته بندی مقالات

همه دسته ها

برای مشاهده کلیک کنید

بالا