آموزش تجارت با قزاقستان با تدریس آقای دکتر حسن ولی بیگی و با حضور ۱۳۰ نفر از سراسر کشور و با همکاری مشترک اتاق بازرگانی گرگان و بجنورد ۱۳ آذر 1400 برگزار شد.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا