آموزش تجارت با ترکیه با تدریس دکتر سعادت (رییس) و دکتر حاج موسایی (دبیر) اتاق مشترک ایران و ترکیه و با حضور ۲۵۰ نفر از سراسر کشور چهارشنبه ۲۲ دی ، برگزار شد.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا