آموزش معرفی فرصتهای تجاری در بازار چین با تدریس جناب آقای سید رضا سیدآقازاده و با حضور 292 نفر از سراسر کشور در روز پنجشنبه 23دی 1400 برگزار گردید.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا