آموزش تجارت با ترکیه با تدریس اقای دکترسعادت (رییس) و اقای دکترموسایی(دبیرکل) اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه شنبه ۲۸خرداد۱۴۰۱ با حضور ۲۳۰ نفر از سراسر کشور برگزار شد.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا