آموزش تجارت با چین با تدریس بسیار حرفه ای و ارزشمند اقای دکتر سیداقازاده و با حضور ۱۸۶ نفر از سراسر کشور ، در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا