امروز ۲۱ تیر آشنایی با ساختارها و فرصتهای تجاری بازار قزاقستان با تدریس کاربردی و ارزشمند دکتر ولی بیگی و با حضور ۱۶۲ نفر از سراسر کشور برگزار گردید

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا