آموزش مجازی ابزارهای کاربردی بازاریابی و فروش با تدریس حرفه ای و عالی دکتر کامبیز طهرانی و با حضور ۲۴۷ نفر (10مرداد ) 286 نفر (12مرداد1401 )برگزار شد.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا