آموزش مراحل صادرات با تدریس بسیارعالی جناب دکتر سعید دستمردی و با حضور ۱۹۰ نفر از سراسرکشور ، ۲۷ مرداد۱۴۰۱؛ برگزار شد.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا