آموزش مجازی آشنایی با فرصتهای تجاری و ساختارهای بازار عراق با حضور 200 نفر از سراسر کشور با تدریس دکتر نجات نیا در 6 دی 1401 برگزار شد

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا