آموزش برنامه ریزی و طراحی کسب و کار با تدریس عالی دکتر کامبیز حسین خان طهرانی و با حضور 167 نفر در 13 بهمن 1401 بصورت مجازی برگزار شد.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا