مسئولیت مدیران شرکت های تجاری با تدریس دکتر فرهاد فلاح نژاد و با حضور 160 نفر در 17 بهمن 1401 برگزار گردید

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا