دوره آموزشی داوری با تدریس دکتر حسیبی و با حضور 30 نفر در 19 و 26 بهمن برگزار شد

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا