آشنایی با صادرات ، واردات و مراحل گمرک و ترخیص کالا با تدریس دکتر ناصری و با حضور 176 نفر در 14 بهمن 1401 برگزار شد

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا