آشنایی با ساختارها و فرصتهای تجاری امروزِ بازار عراق با تدریس دکتر مهدی نجات نیا در 19 اردیبشهت 1402 برگزار شد.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا