آشنایی با ساختارها و فرصتهای تجاری کشورهای اوراسیا بویژه روسیه با تدریس دکتر موسویان در تاریخ 26 اردیبهشت1402 برگزار شد

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا