آموزش نکات کاربردی در تجارت با ترکیه با تدریس عالی و ارزشمند آقای سعادت رییس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه و آقای موسایی دبیر محترم اتاق مشترک و با حضور ۱۵۰ نفر در۲۸ آذر۱۴۰۲ برگزار گردید.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا