آموزش فرایندچرخه تجارت بین الملل باتدریس دکتر کریم رسولی با حضور بیش از 400 نفر در 28و29و30 بهمن 1402 برگزار گردید

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا