آموزش آیین نگارش نامه های اداری با تدریس خانم دکتر زهرا همتیان و با حضور 230نفر در 5 اسفند1402 برگزار گردید.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا