آشنایی با مراحل صادرات و واردات در تاریخ های 19 و 20 اردیبهشت با تدریس دکتر مظفر ناصری طاهری با حضور 107 نفر برگزار گردید

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا