آموزش تجارت با اتحادیه اوراسیا به محوریت فدراسیون روسیه با تدریس دکتر سید مجتبی موسویان در تاریخ 29 مهر 1400 با حضور 100 نفر از سراسر کشور برگزار شد

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا