درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

فراخوان ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی 1400

دسته بندی اطلاعیه / 1400/6/27

به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم متقاضی شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده برگزیده استانی سال 1400 می رساند، سامانه: tpo.ir/proexp1400 از روز یکشنبه 28 شهریور 1400 تا پایان روز 28 مهر 1400 آماده ثبت الکترونیکی از مشارکت کنندگان می باشد.

اطلاعات بیشتر به پیوست می باشد.


https://edu.gccim.com/blog/1245

ارسال نظر

بالا