درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی پاکستان

دسته بندی اطلاعیه / 1400/10/18

بزرگترین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سالیانه در جنوب آسیا - نمایشگاه بین المللی کراچی

زمان: 8-6 اسفند 1400

برگزار کننده پاویون ج.ا.ایران: شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری

اطلاعات بیشتر: 36028929-051 - 09370201053


https://edu.gccim.com/blog/1263

ارسال نظر

بالا