درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی

دسته بندی اخبار / 1401/4/29

به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم متقاضی شرکت در رویداد انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال 1401 می رساند سازمان توسعه ایران به رسم سال های گذشته در راستای تحقق اهداف صادراتی بر اساس معیارها و شاخص های مقرر در سامانه https://tpo.ir/expo1401 درصدد شناسایی الگوهای موفق در بخش صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکننده ممتاز و نمونه ملی در سال 1401 می باشد. 

از علاقمندان درخواست می گردد از تاریخ 22 تیرماه لغایت 5 مرداد 1401 ضمن ثبت نام در سامانه https://tpo.ir/expo1401  نسبت به تهیه اسناد و مدارک اقدام نمایند.

شایان ذکر است تاریخ فوق الذکر غیر قابل تمدید می باشد.


https://edu.gccim.com/blog/1309

ارسال نظر

بالا