درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

وزارت جهاد کشاورزی قیمت ارزی نهاده های دامی، دانه سويا و روغن خام وارداتی را اعلام کرد

دسته بندی اطلاعیه / 1401/5/1

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاوری در نامه ای قیمت های پایه ارز وارداتی نهاده های دامی، دانه سویا و انواع روغن خام را ابلاغ کرد.

عباس عسکر زاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاوری در نامه ای به فریبرز شادبخت سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی مصوبات جلسه مورخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ کارگروه تامین و تخصیص ارز وزرات جهاد کشاورزی  را  به شرح ذیل ابلاغ کرد:

- قیمت گندم  (روسیه)                                         ۴۳۰ یورو/تن       

- قیمت ذرت وارداتی شمال                                     ۳۶۵ یورو/تن

- قیمت ذرت وارداتی جنوب (برزیل)                         ۳۸۰ یورو/تن

- قیمت ذرت وارداتی جنوب (آرژانتین)                     ۳۸۰ یورو/تن

- قیمت جو وارداتی از بنادر شمالی                           ۳۶۰ یورو/تن

- قیمت جو وارداتی از بنادر جنوبی                          ۳۹۹ یورو/تن

- قیمت دانه سویا جنوب (آرژانتین)                           ۶۷۴یورو/تن

- قیمت دانه سویا جنوب (برزیل)                              ۶۸۴ یورو/تن

- قیمت کنجاله سویا جنوب (برزیل)                         ۵۶۳ یورو/تن

قیمت کنجاله سویا جنوب (آرژانتین)                     ۵۶۰یورو/تن

- قیمت روغن آفتابگردان (آرژانتین)                         ۱۵۷۱ یورو/تن 

- قیمت روغن سویا  (برزیل)                                  ۱۴۰۵یورو/تن

- قیمت روغن سویا  (آرژانتین)                              ۱۳۹۰ یورو/تن

- قیمت روغن پالم (اندونزی)                                 ۱۱۲۷ یورو/تن  

- قیمت روغن پالم  (مالزی)                                    ۱۰۷۸ یورو/تن

بنا بر این گزارش مقرر شد محموله های اظهار شده در گمرک که لیست آنها جهت تخصیص ارز ارسال شده و همچنین ثبت سفارش های تخصیص شده به هیچ وجه مجاز به ویرایش قیمت نخواهند بود و تغییرات قیمت شامل آنها نخواهد شد.


https://edu.gccim.com/blog/1311

ارسال نظر

بالا