درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

تغییر عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان

دسته بندی اخبار / 1401/6/21

چوپانی اظهار داشت: حمید دامغانی جایگزین دکتر فرخ قبادی در هیات نمایندگان اتاق گرگان شد.

علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان در این رابطه بیان کرد: طبق آئین نامه و بنا به مشغله دکتر فرخ قبادی؛ عضو علی البدل یعنی آقای حمید دامغانی بعنوان شخص جدید وارد هیات نمایندگان اتاق گرگان شد.

وی افزود: با عنایت به شرایط حساس اقتصادی رفع موانع کسب و کار و توسعه بازار های خارجی در اولویت پارلمان بخش خصوصی است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی استان در تلاش هستند با تولید کالاهای با کیفیت نقش موثری در بازار های بین المللی داشته باشند.

اتاق های بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی فعالیت داشته و اعضا منتخب به مدت ۴ سال مدیریت این نهاد را بعهده دارند.

همچنین اسفند ماه ۱۴۰۱ شاهد انتخابات دهمین دوره اتاق های بازرگانی خواهیم بود.


https://edu.gccim.com/blog/1315

ارسال نظر

بالا