درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

جلسه کارشناسی میز طیور به منظور برنامه ریزی برای تشکیل میز طیور کشوری و تعیین استراتژی کشور در زمینه صنعت طیور

دسته بندی اخبار / 1401/6/21

پیرو دعوت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان میز کارشناسی طیور بمنظور تعیین دستور کار میز کشوری در تاریخ 16 شهریور ماه تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی نسبت به تدوین دستور کار میز کشوری بشرح زیر اقدام و مقرر گردید میز طیور کشوری در تاریخ 26 مهر ماه با حضور مدیران کشوری و استان های تاثیر گذار در محل اتاق گرگان تشکیل گردد.

 

دستور کار میز طیور کشوری:

  1. روشهای بالا بردن تقاضای کل گوشت مرغ از جمله توزیع کالا برگ و تسهیل گری در زمینه صادرات گوشت مرغ و دان مرغ
  2. توسعه صادرات گوشت مرغ و دان مرغ با استفاده از مشوق های صادراتی
  3. فعال سازی سفارت خانه های ایران در کشورهای همسایه و رایزنی با عراق و دیگر کشورهای همسایه در زمینه حذف عوارض بر واردات گوشت مرغ از ایران
  4. راه کارهای توسعه زنجیره ها در صنعت طیور
  5. اصلاح سیاست های بانکی در زمینه عقد مشارکت
  6. همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در زمینه روشهای جدید تولید دان با استفاده از حشرات و سایر جایگزین ها درجیره طیور
  7. تکنولوژی تولید مرغ در داخل زنجیره ها
  8. میز صادراتی طیورکشور در تاریخ 26 مهرماه 1401 همزمان با برگزاری نمایشگاه دام، طیور، شیلات، آبزیان با حضور مهمانان زیر:

 دماوندی نژاد معاونت محترم امور دام، ریاست مرکز تحقیقات دام و طیور، پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت، مهاجر دارابی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، حسن عنایتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، بهبهانی مدیرعامل بانک کشاورزی ایران، سید سعید راد معاونت وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مدیران کشوری زنجیره های طیور وسایر تشکل ها در این صنعت، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، موافق قدیری رئیس هیئت مدیره انجمن خوراک دام، طیور، آبزیان ایران تشکیل گردد.


https://edu.gccim.com/blog/1317

ارسال نظر

بالا