درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

باقلای کم تانن جایگزین مناسب در تغذیه طیور

دسته بندی اخبار / 1401/6/29

بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و داده های فنی موجود استفاده از باقلای کم تانن مهتا در جیره طیور در راستای تنوع بخشی اقلام مهم در جیره، کاهش وابستگی صنعت طیور به خارج از کشور، جایگزین مناسب برای تامین پروتئین و انرژی، کیفیت بهتر لاشه و..درجایگزینی با کنجاله سویا و ذرت که هر دو وارداتی هستنداز نظر علمی امکان پذیر بوده و هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، لذا کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان از کلیه فعالان صنعت طیور درخواست مینماید در راستای کاهش وابستگی کشور به نهاده های وارداتی از فرمول جدید پیشنهادی محققین گلستانی که رویالتی آن به بخش خصوصی استان گلستان واگذار شده استفاده نمایند.


https://edu.gccim.com/blog/1320

ارسال نظر

بالا