درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نمایشگاه بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری بورس بانک و بیمه کیش

دسته بندی اطلاعیه / 1402/7/4

دهمین دوره نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور  نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک ، بیمه و خصوصی سازی در جزیره کیش از تاریخ 15 لغایت 18 آبانماه سال جاری برگزار می شود

فایل ها


https://edu.gccim.com/blog/1484

ارسال نظر

بالا