درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اولین جلسه بررسی ظرفیت های استان در زمینه تامین گوشت گرم

دسته بندی اخبار / 1402/8/20

اولین جلسه بررسی ظرفیت های استان در زمینه تامین گوشت گرم از روسیه، مغولستان و بلاروس با حضور مدیران شرکت پشتیبانی امور دام، معاونت بازرگانی سازمان جهاد، مدیر سازمان تعاون روستایی ومدیران کشتارگاه ها


https://edu.gccim.com/blog/1529

ارسال نظر

بالا