درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

گزارش تصویری مجمع عمومی فوق العاده و متعاقبا عادی انجمن سردخانه داران، سورتینگ داران و بسته بندی استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1402/8/29

مجمع عمومی فوق العاده و متعاقبا عادی  انجمن سردخانه داران، سورتینگ داران  و بسته بندی استان گلستان به منظور اصلاحات جزیی در اساسنامه وانتخاب هیئت مدیره جدید در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان برگزار گردید


https://edu.gccim.com/blog/1533

ارسال نظر

بالا