درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

تکذیب شایعه منع بهره برداری تا دو سال آینده در خزر

دسته بندی اخبار / 1402/8/30

دستیار ویژه وزیر امورخارجه در مسائل دریای خزر در جمع تجار و بازرگانان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان بازرگانی گرگان گفت: رژیم حقوقی 2025 در زمینه منع بهره برداری کشورهای حاشیه خزر واقعیت ندارد.

علیرضا جهانگیری افزود: در قالب دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تدابیر جدی برای توسعه دریا محور در دستور کار دولت با نگاه ویژه به سواحل خزری سه استان شمالی کشورمان قرار گرفته است.

 

امیر یوسفی  رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در جلسه اقتصاد خزر بهره گیری از تمام ظرفیت های خزر با ایجاد زیرساخت لازم از اولویت های توسعه دریایی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان اعلام کرد بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری در اجرای طرح آب شیرین کن در این سال های خشکسالی است.


https://edu.gccim.com/blog/1534

ارسال نظر

بالا