درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نشست هم اندیشی رئیس و نایب رییس اتاق بازرگانی گرگان بافرمانده سپاه نینوا استان

دسته بندی اخبار / 1402/9/1

نشست هم اندیشی رئیس و نایب رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان با سردار ملک شاهکویی فرمانده سپاه نینوا استان ، حاجی مشهدی مدیرکل امور مالیاتی و صلبی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان


https://edu.gccim.com/blog/1536

ارسال نظر

بالا