درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی استان با مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه

دسته بندی اخبار / 1402/9/9

نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی استان با مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه


https://edu.gccim.com/blog/1544

ارسال نظر

بالا