درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و صنایع مرتبط استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1402/10/19

به اطلاع میرساند در اجرای موافقت اصولی شماره (8313/۱۴/ص) مورخ (22/08/۱۴۰۲) اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران، مجمع عمومی موسسین" انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و صنایع مرتبط استان گلستان" در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان واقع در خیابان دوم لشگر- داخل لشگر 8، با رعایت تشریفات قانونی برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه فعالین اقتصادی در حوزه مربوطه جهت ثبت نام و عضویت در انجمن مذکور دعوت بعمل می آید.

تاریخ برگزاری: روز دوشنبه 2 بهمن ۱۴۰۲- ساعت : 11 صبح

دستور جلسه:

-    بررسی و تصویب اساسنامه

-     انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان

-     تعیین و تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه

-     تعیین و تصویب روزنامه کثیر الانتشار

-     سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی موسسین میباشد

شرایط ثبت نام :

الف - داشتن تابعیت ایرانی

ب-  دارا بودن کارت بازرگانی یا عضویت معتبر اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی گرگان

ج- ارائه مجوز معتبر فعالیت در حوزه  مربوطه از مراجع ذیصلاح قانونی در استان گلستان

آخرین مهلت ثبت نام: چهارشنبه 27 دی ماه ۱۴۰۲

شایان ذکر است که مهلت یادشده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد

تلفن تماس :  01732229799 داخلی 210 ، خانم وثوق

 

علاقمندان جهت عضویت در این انجمن نسبت به واریز مبلغ 2 میلیون ریال بابت حق عضویت به حساب شماره 0119133609001 نزد بانک صادرات شعبه گلشهر و یا شماره شبای 090190000000119133609001IR به نام این انجمن اقدام وتصویر فیش واریزی را به شماره تماس: 09111778026 سرکار خانم عادلی  ارسال فرمایند.

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان


https://edu.gccim.com/blog/1553

ارسال نظر

بالا