درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

هشتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق گرگان

دسته بندی اخبار / 1402/10/20

هشتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق گرگان با دستور کار زیر تشکیل شد: 


گزارش رئیس اتاق درباره اهم اقدامات انجام شده و برنامه های پیش روی 
گزارش آخرین وضعیت ساختمان جدید جهت افتتاح رسمی
تبادل نظر در خصوص ایجاد ایرلاین و پایانه صادراتی در استان 
گزارش نمایندگان اتاق گرگان درکمیسیونهای تخصصی اتاق ایران 
گزارش برگزاری جلسات کمیسیونهای تخصصی اتاق گرگان توسط روسای این کمیسیونها 
ارائه نقطه نظرات اعضاء پیرامون امور جاری اتاق
جمع بندی توسط رییس اتاق 
 


https://edu.gccim.com/blog/1554

ارسال نظر

بالا