درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نهمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

دسته بندی اخبار / 1402/11/15

نهمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با دستور کارهای ذیل برگزار گردید

- ارائه گزارشات فنی دستگاه های تخصصی (تحقیقات–اجرا) در خصوص خسارت سنگین آفت قرنطینه ای مگس مدیترانه ای و در خطر قرار گرفتن صادرات محصولات باغی استان

-ارائه گزارش تخصصی مبارزه با آفت قرنطینه ای مگس مدیترانه ای با روش نر عقیمی توسط شرکت زراعی دشت ناز ساری

-ارائه نقطه نظرات نماینده محترم سازمان انرژی اتمی در استان گلستان در خصوص فراهم بودن امکانات نرعقیمی آفت

- اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای پروژه نر عقیمی آفت با همکاری سازمان انرژی اتمی و بحث و تبادل نظر در خصوص برقراری یارانه و مشوق مورد نیاز ( در سطح پایلوت ) و همچنین پیش اگاهی و آموزش مدیریت باغات و تولید محصول سالم

 


https://edu.gccim.com/blog/1564

ارسال نظر

بالا