درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

توسعه همکاری بین اتاق گرگان و اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

دسته بندی اخبار / 1402/11/16

دیدار یوسفی رئیس و مبصری عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با بهرامی رئیس و ماهری نائب رئیسه اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با محوریت توسعه همکاری بین اتاق گرگان و اتاق مشترک ایران و ترکمنستان


https://edu.gccim.com/blog/1565

ارسال نظر

بالا