درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بازدید یوسفی رئیس اتاق بازرگانی گرگان و هاشمی رئیس کمیسیون کشاورزی از پایانه صادراتی روماک مازندران در جویبار

دسته بندی اخبار / 1402/11/25


بازدید یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان و هاشمی رئیس کمیسیون کشاورزی از پایانه صادراتی روماک مازندران در جویبار و همچنین بازدید از شرکت سازنده ماشین آلات کشاورزی و ادوات خاک ورزی هادی

 


https://edu.gccim.com/blog/1567

ارسال نظر

بالا