درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نخستین جلسه کمیسون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی گرگان در سال 1403

دسته بندی اخبار / 1403/3/26
با اراده ای مشخص قدردان آثار تاریخی باشیم

امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در نخستین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی در سال 1403 بیان کرد: واقعیت این است که آنچه را که داریم باید قدرش را بدانیم و موانع را از سر راه برداریم

وی افزود:کشور ها به سمت این رفته اند که برای خود آثار تاریخی درست می کنند. ما در کشور این پتانسیل را داریم و باید قدر آن را بدانیم.

یوسفی گفت:کمیسیون ها در این دوره اتاق بازرگانی دلسوزانه عمل میکنند و برای رفع چالش ها پیگیری خوبی را انجام داده اند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان اظهار داشت:اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد به جد پیگیر چالش های استان باشد و این امر زمانی محقق می شود که همه در کنار هم باشیم

وی گفتاتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه این عزم را دارد تا با همراهی تمامی دستگاه های اجرایی برای رفع موانع توسعه گام بردارد.


https://edu.gccim.com/blog/1613

ارسال نظر

بالا