درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

برگزاری نمایشگاه صنایع صنعتی در نشست گردشگری کشور های ساحلی دریای خزر در آکتائو قزاقستان

دسته بندی اخبار نمایشگاه ها / 1398/5/22

برگزاری نمایشگاه صنایع صنعتی در نشست گردشگری کشور های ساحلی دریای خزر در آکتائو قزاقستان


https://edu.gccim.com/blog/412

ارسال نظر

بالا