درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نشست نمایندگان در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی

دسته بندی اخبار / 1397/7/3

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در نشست با نمایندگان اتاق در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی استان گلستان بیان کرد: حضور در کمیسیون ها با هدف اجرای قانون و حمایت از فعالین اقتصادی است.وظیفه این هیات‌ها به زبان ساده، حل اختلاف مالیاتی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی است.

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان اظهار داشت: متاسفانه تفسیرهای مختلف از قانون، عموما موجب ایجاد مانع در فعالیت اقتصادی می شود

وی گفت: با عنایت به بند 3 ماده 244 ، مودی در انتخاب نماینده اتاق  و یا هریک از تشکل های دیگر مذکور در قانون مختار است ، مشروط بر اینکه در متن اعتراض این انتخاب را به صراحت اعلام نماید.

مهندس چوپانی تاکید کرد: در کمیسیون ها رای انشایی را قبول نداریم و بر ارائه نظر های کارشناسی تاکید داریم.


https://edu.gccim.com/blog/6

ارسال نظر

بالا