درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

فراخوان مطالعه «سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ایران»

دسته بندی اخبار کمیسیون / 1397/8/13

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برای انجام مطالعات کاربردی در خصوص «وضعیت سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ایران» فراخوان داد و با طرح 4 محور اصلی، از محققین و پژوهشگران درخواست کرد پیشنهاد‌های خود را به‌صورت شفاف و مشخص به این مرکز ارائه کنند.

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بر اساس مأموریت خود مبنی بر «ارتقاء جذب سرمایه داخلی و بین‌المللی در کسب‌وکار کشاورزی و آب» و در راستای صیانت از فضای کسب‌وکار بخش کشاورزی و آب از منظر بخش خصوصی، انجام مطالعات کاربردی در خصوص «وضعیت سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ایران» را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

این مطالعات جدای از وظایف و تکالیف قانونی سایر مراکز و دستگاه‌های دولتی در حوزه آب انجام می‌شود و برای آن چهار محور اساسی از سلسله مباحث مطرح در حوزه سرمایه‌گذاری برای اخذ نظرات و دیدگاه‌های محققان و دانش‌پژوهان کشور مدنظر قرار گرفته است که عبارت‌اند از:

1- تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

2- برآورد سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن

3- پیش‌بینی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش کشاورزی به تفکیک دولتی و خصوصی

4- بازخوانی و تحلیل چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با انتشار این فراخوان، از محققان و پژوهشگران دعوت کرده است پیشنهاد‌های خود را به‌صورت شفاف و مشخص، در قالب یک پروپوزال با تبیین: «بیان مسئله»، «ضرورت انجام مطالعه»، «اهداف»، «فروض مطالعه»، «داده‌ها، نحوه اخذ اطلاعات و مراجع اطلاعات» و «روش پژوهش»، همراه با برآورد هزینه و سوابق تحقیقاتی خود در رابطه با موضوع تحقیق از منظر خصوصی و فضای کسب‌وکار ارائه کنند.

شماره تماس 85732842-021 را برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این فراخوان مطالعه در نظر گرفته شده و آخرین‌مهلت ارسال پروپوزال نیز 30 آبان ماه سال جاری اعلام شده است.

طبق اعلام مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران محققان و پژوهشگران می‌توانند پروپوزال خود را از طریق پست الکترونیک b.fakariSardahaei@awnrc.com به این مرکز ارسال کنند.


https://edu.gccim.com/blog/71

ارسال نظر

بالا