درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
تاسیس مرکز نجاری ایران در سلیمانیه عراق

تاسیس مرکز نجاری ایران در سلیمانیه عراق

جداول آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

جداول آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

مصوبات چهل و هفتمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 25/12/99 به استناد ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن درخصوص موارد پیوست اتخاذ تصمیم نمود.  مصوبات در فایل های پیوست به صورت PDF می باشد.

راهکار پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید چیست؟

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرد راهکار پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید چیست؟ در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید راهکارهایی ارائه شده؛ اصلاح سیستم‌ انگیزشی به نفع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار از الزامات اصلی حما...

سین برنامه نوزدهمین اجلاس « شورای بین المللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی و صنعت کشورهای منطقه دریای خزر

بـرنـامـه پیـشـنهـادی نوزدهمین اجلاس « شورای بین المللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی و صنعت کشورهای منطقه دریای خزر ( ICBC ) » 12  اسفندماه 1399  ( 2 مارس 2021 )، ایران، آنلاین   9:00-8:30 اتصال تصویری شرکت­کنندگان اجلاس...

گزارش فرآیند تحول آفرین برای گمرک از طریق رقومی سازی هوشمند

گزارش فرآیند تحول آفرین برای گمرک از طریق رقومی سازی هوشمند

روابط با آذربایجان

 روابط با آذربایجان

رفع ممنوعیت واردات هندوانه و خربزه به عراق

رفع ممنوعیت واردات هندوانه و خربزه به عراق

بروز مشکلات حمل و نقل میان چین و قرقیزستان و ایجاد فرصت مناسب برای تجار ایرانی

بروز مشکلات حمل و نقل میان چین و قرقیزستان و ایجاد فرصت مناسب برای تجار ایرانی

بولتن اخبار هفتگی رایزنان در عراق و افغانستان

بولتن اخبار هفتگی رایزنان در عراق و افغانستان

فراخوان اعزام هیات تجاری به ارمنستان

فراخوان اعزام هیات تجاری به ارمنستان

مشارکت در نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

مشارکت در نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

گزارش بهمن ماه 99 تهیه شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران

گزارش بهمن ماه 99 تهیه شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران

تداوم ممنوعیت واردات ماهیان گرمآبی به عراق

تداوم ممنوعیت واردات ماهیان گرمآبی به عراق

آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات با اخذ مجوز

آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات با اخذ مجوز

بالا