درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

سیاست های کمیسیون

سیاست های کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق گرگان

دردورجدید فعالیت ها

 

- مستثنی شدن بخش کشاورزی از پیمان سپاری ارزی

-اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم،جو،دانه های روغنی با توجه به فرارسیدن فصل کشت

-ضرورت بالا بردن ضریب امنیت غذایی در زمینه تامین وواردات دانه های روغنی مورد نیاز کشوروذخیره سازی در انبار های کارخانجات

-ضرورت بالابردن ضریب امنیت غذایی درزمینه تامین وواردات علوفه و خوراک دام مانند ذرت،جو،انواع کنجاله،میکرو المان ها

-ضرورت توسعه کشت پنبه درسطح کشورو تامین مواد اولیه موردنیازکارخانجات نخ ریسی و نساجی با توجه به قیمت ارز

-راه اندازی کریدور ریلی کشور از طریق مرز اینچه برون به منظور بازگشائی مسیر جدیدبرای تامین نیاز های حیاتی کشور

-رفع اختلافات مالی فیمابین ایران و ترکمنستان وراه اندازی مجدد مبادلات تجاری با این کشور

-رفع اختلافات فیمابین ایران و قزاقستان درزمینه دوز بولاغ و راه اندازی مجدد مبادلات تجاری با این کشور

-رفع هرگونه ممنوعیت صادرات محصولاتی مانند انواع سبزی و صیفی با توجه به تاسیس گلخانه های سبزی و صیفی صادرات محورولغو کلیه بخشنامه های مخل صادرات دراین خصوص

-رفع هرگونه ممنوعیت صادرات در رابطه با محصولات باغی ولغو بخشنامه های مخل صادرات دراین خصوص

-جلوگیری از واردات بی رویه برنج وحمایت از تولید داخلی این محصول

-سرمایه گذاری در زمینه بازچرخانی آب،استفاده از آبهای نامتعارف،شیرین سازی آب دریا و..

-کشت درختان مثمر دراراضی شیبدار و تامین مواد اولیه کارخانجات و صنایع تبدیلی

-تقویت مبادلات پیله وری،بازارچه های مرزی و..

-توسعه ترانزیت کالابا استفاده از زیر ساختهای ریلی،جاده ای،بنادر و..

 

بالا