درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

رشته ها و هنرمندان صنایع دستی استان

هنرمندان و صنایع دستی استان گلستان

1.هنرمندان استان :                                  بصورت تقریبی      102 نفر در صنایع مختلف

2.رشته های رایج و فعال در استان گلستان :                             51 رشته

3.رشته های صنایع دستی بصورت بومی :                               27 رشته

4.رشته های صنایع دستی بصورت غیربومی :                            39 رشته

5. شرکت های تعاونی موجود در استان :                                  19 شرکت تعاونی

6. اتحادیه ها بصورت NGO   که تولیدی و توزیعی هستند :         7 NGO

 

 

 

 رشته های رایج و فعال درسطح استان(15بخش):
 1. زیورآلات سنتی ( ترکمن )
 2. بافته های داری و زیراندازها ( گلیم بافی ، نمدمالی ، پلاس بافی )
 3. پوشاک سنتی ( البسه محلی علی آبادکتول ، رامیان و ترکمن )
 4.  قلاب بافی
 5. چوغا
 6. صنایع دستی فلزی ( قلمزنی – ملیله سازی )
 7. نساجی سنتی ( نوار بافی علی آباد کتول ، جاجیم بافی ، چادرشب بافی)
 8. صنایع دستی چرمی ( سراجی سنتی )
 9. آبگینه (آئینه کاری)
 10. چاپهای سنتی  ( باتیک )
 11. صنایع دستی سنگی ( تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی )
 12. رودوزیهای سنتی ( سوزندوزی ترکمن، سوزندوزی سیستان، چهل تکه دوزی، سرمه دوزی، منجوق دوزی، آجیده دوزی، پته دوزی، مروارید دوزی، ملیله دوزی، چشمه دوزی، درویش دوزی، شرابه دوزی، قلاب دوزی رشت ، قیطان دوزی، ممقان دوزی)
 13. صنایع دستی مستظرفه ( طراحی سنتی ، صحافی سنتی ، جلدسازی ، تذهیب ، نگارگری ایرانی )
 14. پیشینه های سنتی وابسته به صنایع دستی ( رنگرزی ، رفوگری ، ابریشم کشی ، نخ ریسی سنتی )
 15. سفال و سرامیک ( کاشی سنتی ، معرق ، هفت رنگ )

 

بومی(10):

 1-زیورآلات سنتی ( ترکمن ) 2- رودوزیهای سنتی ( سیاه دوزی ترکمن ) 3- صنایع دستی چوبی ( ساز سازی سنتی دو تار ترکمن ) 4-پوشاک سنتی ( البسه محلی علی آبادکتول، رامیان، ترکمن، زیارت، سرکلاته خرابشهر، شاهکوه، قزاق، چوغا، پوستین دوزی، پاپوش سنتی، مجسمه های محلی « عروسک سازی ») 5- نساجی سنتی (نوار بافی علی آباد کتول ، ترکمن ، جاجیم بافی زیارت ، چادرشب بافی رامیان ، چادرشب بافی ترکمن ، ابریشم بافی رامیان ، ابریشم ترکمن ) 6- بافته های داری و زیراندازها ( پلاس بافی ، نمدمالی ترکمن ) 7- آبگینه ( شیشه گری فوتی ) 8- سفال و سرامیک ( کاشی سنتی ، سفالگری ) 9- صنایع دستی فلزی( مسگری ) -10 صنایع دستی چوبی ( زین سازی )

 

غیربومی(13بخش):

 1-صنایع دستی فلزی ( ملیله سازی ، قلمزنی ، ابزار فلزی )2- صنایع دستی چوبی (معرق چوب، معرق منبت، منبت چوب،حصیربافی،احجام چوبی سنتی،پیکرتراشی »، ساز سازی سنتی) 3- رودوزیهای سنتی (چهل تکه دوزی، سوزندوزی سیستان، سرمه دوزی، منجوق دوزی، آجیده دوزی، پته دوزی ، مروارید دوزی ، ملیله دوزی ، چشمه دوزی، درویش دوزی، شرابه دوزی، قلاب دوزی رشت، قیطان دوزی، ممقان دوزی ) 4-صنایع دستی مستظرفه ( طراحی سنتی ، صحافی سنتی، جلدسازی، تذهیب ، نگارگری ایرانی ) 5- بافته های داری و زیراندازها ( گلیم بافی ) 6-آبگینه ( همجوشی شیشه – آیئنه کاری) 7-صنایع دستی سنگی (تراش سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی)8- سفال و سرامیک (کاشی سنتی، کاشی معرق، کاشی هفت رنگ )    9-نساجی سنتی(متکازین )10-صنایع دستی چرمی(سراجی سنتی)11- هنرهای سنتی وابسته به معماری(گچبری)12-چاپهای سنتی ( باتیک) 13- پوشاک سنتی (قلاب بافی )

 

 

 

لیست مشاغل خانگی

 1.نساجي سنتي : 16 بخش

2.بافته هاي داري و زير اندازها :6 بخش

3. پوشاك سنتي   : 10بخش

4. چاپ هاي سنتي  : 2 بخش

5.صنايع دستي چرمي

6.صنايع دستي فلزي  :6 بخش

7.صنايع دستي چوبي و حصيري  : 14 بخش

8.سفال و سراميك و كاشي سنتي

9.صنایع دستي دريايي

10.صنايع دستي مستظرفه

11.آبگينه

12. پیيشه هاي سنتي وابسته به صنايع دستي

 13.صنايع دستي سنگي

 14.رودوزيهاي سنتي   :38 بخش

بالا