درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

شرایط اقتصادي جدید پیش روي صادرکنندگان ایران

تقریباً از اواسط سال 2019، اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان ارشد بین الملل، نگرانیهاي خود را از بابت وقوع یک بحران اقتصادي پیش رو در اوایل سال 2020 اعلام نموده بودند و این ناشی از سیاستهاي انبساطی فدرال رزرو جهت بهبود اشتغال و مثبت شدن دیدگاه مردم آمریکا بود که در فصل انتخابات آمریکا باعث رشد اقتصادي شد اما احتمالاً در میان مدت منجر به فاجعه می شد. فروپاشی دلار آمریکا نیز متعاقباً منجر به فروپاشی نظام مالی و اقتصادي جهان و نابودي ثروت کشورهایی می شود که ثروتشان را به صورت دلار آمریکا نگهداري می کنند و حتی ارز کشورهاي دیگر نیز به سبب وابستگی ارزششان به دلار دچار فروپاشی خواهند شد و این یعنی بیش از 90٪ معاملات بین الملل .

 

همزمان با جریانات فوق، ویروس کوید 19 (Covid 19 Virus) نیز در اوایل سال 2020 ظهور کرد و نقش واسطه و محلل را براي ورود جهان به شرایط نوین اقتصادي بازي کرد. شرایطی که جهان پیش از آن نیز در سال 2008 تجربه نموده بود، لیکن در آن زمان، بواسطه عدم وجود ارتباطات بانکی ایران با سیستم بانکی بین الملل، شرکتهاي ایرانی تحت تاثیر این بحران جهانی قرار نگرفتند و تفاوت بحران 2020 با دیگر بحرانهاي اقتصادي، درگیري مستقیم داخلی و خارجی فعالان اقتصادي ایرانی با عواقب این بحران خواهد بود.

 

در روزهاي گذشته، اخبار و تحلیلهاي بسیاري از شرایط فوق را مطالعه نموده اید که نیاز به بازگویی آنها نیست، لیکن جهت عبور از این بحران، حفظ اکوسیستم تجارت و صادرات، یک "باید" محسوب می شود. براي تحقق این امر، نیاز به هوش جمعی و با هم بودن بیشتر از هر زمانی احساس می شود و دراین میان نقش بزرگان صنوف، کمیته هاي تخصصی سازمانهاي دولتی و اتاقهاي بازرگانی، بانکها و اتحادیه هاي صادرکنندگان بسیار پر رنگ خواهد بود و منجر به همفکري و همکاریهاي بیشتر صادرکنندگان در جهت پوشش مشکلات و حفظ ارزش صادرات کشور می شود. 

 

بدون شک، افت حجم تجارت در بازارهاي جهانی، کنترل بیشتر نقل و انتقالات مالی و کاهش میزان مصرف و اشتهاي خرید از اولین پیامدهاي این بحران براي صادرکنندگان خواهند بود و تمامی فعالان اقتصادي باید با بررسی مختصات پیش آمده، ضمن رعایت موارد ذیل، خود را براي گذر از دوران یک بحران جدي آماده کنند:

 

 • اولین اقدام طبیعی صادرکنندگان، بازبینی سازمانی و تهیه لیستی از مواردي است که حذف و یا تعدیل آنها منجر به کاهش هزینه هاي شرکت، در جهت حفظ و تداوم تجارت خواهد بود. برنامه ریزي همراه با زمان بندي براي انجام پروسه کاهش هزینه ها الزامی است.

 

 • لیستی از تعهدات مالی معوقه خود (قبوض، حق بیمه، مالیات، حقوق پرسنل، پرداختی به مشتریان)........ را تهیه نموده و نسبت به تسویه آنها سریعاً اقدام نمایید، چرا که اگر الآن این امکان را دارید، بدون شک درچند ماه دیگر نخواهید داشت.

 

 • هزینه هاي حفظ مشتریان و ماندگاري در بازارهاي جهانی، یک اصل بسیار حیاتی به خصوص در شرایط فعلی است و همین امروز باید بودجه آن را افزایش دهید.

 

 • انعطاف لازم را براي ایجاد تغییرات در خطوط تولید و بسته بندي داشته باشید تا تنوع جدیدتري از محصولات (بر حسب نیاز بازار) به شبکه خریداران ارائه نمایید. 
 • خطوط تولید و بسته بندي محصولات توسط کارشناسان فنی مجدداً بررسی شوند و نقاطی را که گاهاً ایمنی لازم رعایت نشده، جهت پرهیز از آلوده شدن به ویروس و موارد دیگر ترمیم نمایید.

 

 • فیلم یا تصاویري از سلامتی خطوط تولید و نحوه فرآوري محصولات خود آماده نمایید و آن را همراه با نامه حرفه اي براي مشتریان خود ارسال نمایید تا حساسیت خود را نسبت به سلامتی محصول و متعاقباً مصرف کنندگان نشان دهید.
 • حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات و بودجه مرتبط با آن نیز باید اصلی ترین دغدغه صادرکنندگان باشد، چرا که همواره مشتریان حق انتخاب خواهند داشت و به راحتی و با یک اشتباه کوچک، به سمت صادرکنندگان رقیب خواهند رفت.
 • کیفیت کلی معاملات صادرکنندگان نقش بسیار مهمی در حفظ تجارت آنها خواهد داشت. ارسال نمونه محصولات (بدون هزینه) در حجم قابل توجه، انعطاف در روشهاي پرداخت و فروش مدت دار، تقبل بخشی از هزینه هاي حمل، تبلیغات در بازارهاي هدف همگی می توانند امتیازاتی براي خریدارتان محسوب شود تا همچنان به عنوان شریک شما، حافظ منافعتان در بازارهاي بین الملل باشد.

 

 • فراموش نکنید که در حال حاضر، اصلی ترین ماموریت شما، حفظ مشتریان فعلی است و باید خریداران را همواره از کیفیت و سلامت محصولات خود آگاه نمایید، چرا که آنها نیز همین مشکلات را با مشتریان نهایی این محصولات دارند و هر چه شما در این زمینه بیشتر فعال باشید، دلگرمی بیشتري براي شبکه خریداران خود و نهایتاً حفظ و ادامه تجارت فی مابین، ایجاد خواهید نمود.
 • رفتار خریداران خود در بازارهاي مختلف را بطور مستمر تجزیه و تحلیل کنیم. با آنها در تماس باشیم و از شرایط بازار و روند پیش رو آگاه شویم. انعطاف پذیر باشیم و خود را براي هر گونه تغییر کوچک و بزرگ آماده نماییم.
 • بدون فروش امکان بقا وجود ندارد و حرکت در مسیر فروش نیز بدون بازاریابی مستمر امکان پذیر نیست، پس همچنان به مسیرهاي بازاریابی مطمئن خود (نمایشگاههاي بین المللی، فروش آنلاین، شبکه توزیع....) تکیه کنید و شبکه فروش خود را در سطح فعلی حفظ نمایید، چرا که در عین حال که شما با پیگیري موارد فوق، مشتریان بیشتري را به دست خواهید آورد، لیکن از آنجایی که حجم خریدهاي بین المللی کاهش پیدا خواهدکرد، پس حجم فروش شما نیز در سطح فعلی باقی خواهد ماند .
 • مطمئن باشید که شرایط جدید اقتصاد جهانی، فرصتهاي جدیدي را نیز پیش روي شما خواهد گشود که منجر به آموزش، پیشرفت و اجراي روشهاي نوین در همکاریهاي بین المللی خواهد بود، پس با چشم باز به استقبال آن برویم.   
بالا