درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نمایندگان اتاق در کمیسیون های تأمین اجتماعی

نمایندگان اتاق گرگان در کمیسیون های تأمین اجتماعی استان گلستان

نمایندگان اتاق گرگان در کمیسیون های تأمین اجتماعی استان گلستان

 

گرگان شعبه 1 :

عباس علیخانی

امیر یوسفی

امیرحسین ساداتی

علی صفرنژاد

 

گرگان شعبه 2 :

احمد ده باشی

رحمان قره باش

 

گنبد کاووس:

احمد رجبلو

کاووسی

 

آق قلا :

عبدالحلیم ماهری

عبدالناصر یلمه

 

علی آباد کتول:

احسان اله زمانی

محمد مهدی کردکتولی

 

بندرترکمن:

حاج محمد زاودی

کریم چوگان

بهمن ایری

 

بندرگز:

محمود خاری

عابدین رستمی

 

آزادشهر:

شکراله عجم

سیدمهدی میری

 

رامیان:

سیدمهدی میری

هاشم فاطمی

 

کردکوی:

محمدعلی افضلی

احمد ده باشی

 

کلاله:

مهدی محمدی

عیدمحمد ادی زاده

 

مینودشت:

علی محمد چوپانی

فرهاد اخوان

بالا