درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

انتقادات رئیس اتاق بازرگانی گرگان در دیدار با دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1399/7/29

انتقادات مهندس چوپانی در دیدار با دکتر پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور

بالا